Toate categoriile

Panoul Informativ al ConsumatoruluiAgenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței

Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78 MD-2012

 

TELEFONUL CONSUMATORULUI

022741464

0 800 28 0 28 (apel gratuit din rețeaua fixă Moldtelecom)

 email: consumator@apc.gov.md

 Examinarea reclamației se efectuează de regulă la prezentarea bonului de casă sau a unui alt document, care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului.

 Termenul de garanţie la produsele, serviciile oferite, este stabilit de către agentul economic, cu respectarea termenului minim de 6 luni pentru servicii și 2 ani pentru produsele de folosință îndelungată.

www.consumator.gov.md